ProFill Plastik Flatör 1/2

Ürün Kodu: 50410
1 Kolide: 10 adet

• EN 14124 standartlarına göre CSTB tarafından Class II olduğu
onaylanmış çok sessiz flotör.
• Şok kapatmalı, pilot sistemli, yüksek basınca dayanıklı flötör.
• 16 Atm. basınçta her flotör bire bir test edilmiştir.
• Filtreli su girişi. Plastik ½ bağlantı.

►TEKNİK RESİM